تجهیزات چاپخانه جنگل

چاپخانه جنگل همواره در تلاش بوده تا با بروزرسانی دستگاه‌های چاپ، به افزایش کیفیت محصولات چاپی و تسریع فرآیند چاپ کمک نماید. دو دستگاه چاپ مدرن به نام‌های “Heidelberg CD 102-5 colors+L 2011” و “heidelberg xl 74 5 color 2008” که اخیرا به مجتمع چاپ جنگل اضافه شده است توانسته تا با امکانات بروز خود این مجموعه را جزء برترین انتشارات و چاپخانه‌ها در سطح داخلی و بین‌المللی قرار دهد.