در مجموعه بین‌المللی چاپ و نشر جنگل هر روز رخدادهای جدیدی رخ می‌دهد. در این صفحه می‌توانید نگاهی کلی به تمام اخبار جنگل داشته باشید و از فعالیت‌های چاپخانه و صحافی نیز مطلع شوید.

در این بخش، اخبار مربوط به حضور جنگل در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی، قراردادها و همکاری‌های جدید، دستگاه‌های جدید چاپخانه و جشن‌ها و مناسبت‌های فرهنگی داخل مجموعه منتشر می‌شود.