صنعت چاپ مانند تمام صنایع دیگر در ایران، یک صنف است و جایگاه ویژه‌ای در اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.

عوامل زیادی مانند نوسانات ارزی، واردات مواد اولیه مانند کاغذ، قوانین جدید مصوب در زمینه چاپ و تولید، رکود بازار نشر، افزایش قیمت کاغذ، برداشته شدن معافیت‌های مالیاتی و تحریم‌های بین‌المللی به صورت اختصاصی روی فعالیت این صنف تاثیر می‌گذارد.

اطلاع از آخرین اخبار و تازه‌های صنعت چاپ به فعالان و بازیگران این صنف کمک می‌کند که با اطلاعات بیشتری تصمیم‌گیری کنند و استراتژی بهتری برای آینده کسب‌وکار خود تدوین کنند.

در این صفحه از تازه‌های صنعت چاپ گفتیم. اگر از فعالان صنف چاپ هستید، می‌توانید از آخرین اخبار و تغییرات این حوزه اطلاعات بیشتری کسب کنید.